Üdvözli Önt a Nyáregyházi Napsugár Óvoda!

 

     Célunk az óvodáskorú gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása a tevékenységek által, és a tevékenységeken keresztül. Olyan nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkört alakítottunk ki, melyben a gyermek életkori sajátosságainak, fejlettségi szintjének, érdeklődésének megfelelően fejlődhet.  Dolgozóink türelmes, elfogadó, empatikus attitűdje példaértékű.

Tiszteletben tartjuk, hogy az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, ezért igyekszünk a családokat minél jobban megismerni, a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítani. Az óvodai élet szervezésében jelentős hangsúlyt fektetünk  a közös élmények szerzésére, óvodán belül és kívül egyaránt szervezünk közös programokat. Az óvoda külső környezete, belső berendezése megfelel a mai kor igényeinek, de folyamatosan változtatjuk, szépítjük és az alkalomnak megfelelően díszítjük.

Játékkészletünket folyamatosan bővítjük, udvari játékaink EU szabványnak megfelelnek.

Rugalmas napirendünk figyelembe veszi a különböző korú és fejlettségű gyermekek testi, lelki szükségleteit és lehetővé teszi, hogy minél több idő jusson a játékra, mely a gyermek fejlődésének legalapvetőbb feltétele. 

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket intézményünkben!