Szeretettel köszöntjük Önöket a Nyáregyházi Napsugár Óvoda honlapján!

 

Nyáregyháza a Duna-Tisza közében, Pest megyében,  annak dél-keleti részén található alig húsz kilométerre az ország közepétől. Alföldi településként a vidék csendje, békéje és nyugalma veszi körül. Ugyanakkor egy órányi utazással elérhetjük a fővárost, ami a munka, a tanulás és a szórakozás lehetőségeit biztosítja.

Nyáregyháza két nagyobb településrészre osztható: Alsó- és Felső-nyáregyházára. Felső-nyáregyházához további településrészek tartoznak: Károlyi telep, Szentimre telep és Kossuth telep.

Az óvoda két, egymástól másfél kilométer távolságra lévő épületben működik:

a központi óvoda Alsó-nyáregyházán, az Ady Endre u. 1/A  alatt, a tagóvoda Felső-nyáregyházán a Jókai út 1/A -ban.

A központi óvoda 1945-ben kezdte meg működését a Diófasor utcában, majd 1964-ben a Manno kastélyba költözött. A három homogén gyermekcsoportot négy óvónő és három dajka látta el. Jelenlegi helyére 2006. karácsonyán költözött, melyben eleinte három, majd 2010. szeptemberétől négy vegyes csoporttal működik a mai napig.

Felső-nyáregyházán 1949-ben létesítettek először óvodát, mely 1968-ban a településen kívül elhelyezkedő Leiden kastélyban kapott helyet, ahol iskola is működött.  Egy vegyes csoportban két óvónő, egy dajka és egy konyhás látta el a feladatokat.

A kastély állagának megromlása miatt az önkormányzat új, két csoportos óvodát épített a falu szívében, melyet 2002-ben adtak át.

A két épületben 11 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár és   6 fő dajka dolgozik.

Célunk az óvodáskorú gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül. Olyan nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkört alakítottunk ki, melyben a gyermek életkori sajátosságainak, fejlettségi szintjének, érdeklődésének megfelelően fejlődhet.  Dolgozóink türelmes, elfogadó, empatikus attitűdje példaértékű.

Tiszteletben tartjuk, hogy az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, ezért igyekszünk a családokat minél jobban megismerni, a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítani. Az óvodai élet szervezésében jelentős hangsúlyt fektetünk  a közös élmények szerzésére, óvodán belül és kívül egyaránt szervezünk közös programokat.

A hátrányos helyzetű, nehezen beilleszkedő, tanulásban akadályozott, vagy kiemelkedő képességű gyermekek fejlesztése érdekében megfelelő szakembereket biztosítunk.

Az óvoda külső környezete, belső berendezése megfelel a mai kor igényeinek, de folyamatosan változtatjuk, szépítjük és az alkalomnak megfelelően díszítjük.

Játékkészletünket folyamatosan bővítjük, udvari játékaink EU szabványnak megfelelnek.

Rugalmas napirendünk figyelembe veszi a különböző korú és fejlettségű gyermekek testi, lelki szükségleteit és lehetővé teszi, hogy minél több idő jusson a játékra, mely a gyermek fejlődésének legalapvetőbb feltétele.  

A fenntartóval és a társintézményekkel jó a kapcsolatunk, akik figyelemmel kísérik az intézményben folyó munkát, javaslataikkal, észrevételeikkel segítik, valamint hozzájárulnak a működési feltételeinek javításához.  

  

Kovácsné Maszel Anna

Óvodavezető