Óvodapedagógus állás ajánlat

2023.10.19 14:52

ÁLLÁSPÁLYÁZAT


NYÁREGYHÁZI NAPSUGÁR ÓVODA
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Óvodapedagógus


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Óvodapedagógusi feladatok ellátása a törvényi előírások és a pedagógiai programban foglaltak alapján. A 3-7 éves korú gyermekek gondozása, nevelése fejlesztése. A pedagógiai dokumentumok naprakész, rendszeres vezetése. Továbbképzéseken, óvodai programokon aktív részvétel.Megfelelő együttműködés minden partnerrel. Innovatív gondolkodás. A rábízott gyermekek testi épségének megóvása, egyéni és közösségi nevelése, személyiségfejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása. A munkakör azonnal betölthető.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  köznevelés
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Nyáregyháza
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Óvodánk modern, otthonos, esztétikusan berendezett, jól felszerelt . Szeretetteljes légkörben biztosítja a mindennapi nevelő munkát.Árnyas, tágas udvarán található Magyarországon egyedülálló "ÖkoviFalu" A fenntartó Önkormányzat az alábbiakat biztosítja: Közalkalmazotti bértábla szerinti munkabér, továbbképzések támogatása, év végi juttatás SZÉP -kártyára és munkaruha 30000Ft. értékben. Bejárás esetén útiköltség támogatás. 20-22 fős csoportlétszámok.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Próbaidő: 3 hónap Óvoda honlapja: www.nyaregyhazaovoda.webnode.hu
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Személyiségfejlesztés, készségfejlesztés, Felsőfokú Óvodapedagógus végzettség
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)
  Probléma-megoldó készség (alap)
  Felelősség-vállalás (alap)
  Konfliktus-kezelés (alap)
  Együttműködés (alap)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.10.30. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  Személyes beszélgetés, interjú
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.10.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.nyaregyhazaovoda.webnode.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.10.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.