Üdvözli Önt a megújult Nyáregyházi Napsugár Óvoda

 

Intézményünk célja az óvodás korú gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, képességeinek, készségeinek kialakítása, mely életkori sajátosságaik, fejlettségi szintjük és érdeklődésük figyelembe vételével differenciáltan zajlik nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkörben.

Pedagógusaink sokoldalúan képzettek, nyitottak az újra, fontosnak tartják azokat a szemlélet változásokat, melyekkel a jövő építését szebbé és egészségesebbé, tisztábbá tételét készítik elő. Gyermekszeretetük, empátiájuk, türelmük példaértékű. Nevelési feladataik megvalósítása során nélkülözhetetlenek az azonos elveket valló, toleráns és segítőkész nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársak.

A 2017/2018-as nevelési évtől szakmai koncepciónkat kiegészíti a környezettudatos szemléletű óvodai nevelés, melynek oka, hogy minél inkább szeretnénk megfelelni korunk társadalmi követelményeinknek. feladatunk megtanítani a gyermekeket arra, hogy szeressék és tiszteljék a természetet, óvják környezetüket, s becsüljék meg mindazon értékeket, melyek lehetővé teszik, hogy egészségesebb életet tudjanak felnőttként élni.

Óvodánkban a világon elsőként megépült az ÖkoviFalu, mely jó gyakorlatot mutat a környék és Magyarország óvodái számára.

Nagy tiszteletben tartjuk a családi nevelés jelentőségét, nevelési alapelveinkkel kiegészítjük azt. Valljuk, hogy amit a gyermek az óvodában tapasztal és megtanul, családi körben is alkalmazza.

Az óvoda külső-belső környezetét úgy alakítottuk ki, hogy a gyermekek kötetlen formában, közvetlen tapasztalatszerzéssel ismerjék meg az őket körülvevő természet szépségeit, az évszakok múlásával létrejött változásait.

Az ÖkoviFalu hétvégén is szeretettel vár minden kedves érdeklődőt családi születésnapok, névnapok alkalmából, amikor a 6 év alatti gyermekek játszhatnak a kisházakban és mini Teslával közlekedhetnek a kis falu útjain.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket intézményünkbe.

Kovácsné Maszel Anna

Óvodavezető